Stresshåndtering hos Grow People

Ifølge den nyeste danske undersøgelse af arbejdsmiljø og helbred (NFA 2014) føler hver 7. dansker sig stresset, og jobbet er angivet som den hyppigste årsag til dette. Hos psykologfirmaet Grow People har de fokus på stresshåndtering i både arbejdsliv og privatliv.

Grow People består af erhvervspsykologer, der siden 2003 har holdt foredrag, kurser og workshops for en lang række større danske og internationale virksomheder, der bl.a. tæller Danmarks Radio, Københavns Kommune, Novo Nordisk og SKAT.

Fokus på stresshåndtering

Hos Grow People er erfaringen med stresshåndtering stor. Stedet har hjulpet mere end 400 mennesker med stress, stifter Pernille Rasmussen har skrevet 3 bøger om emnet, og Grow People har fokus på håndtering af stress både på individniveau og på arbejdspladser.

Firmaets mål er at hjælpe folk med at håndtere stress – og at hjælpe dem med at blive sig selv igen og give dem overskuddet og energien tilbage.

Hvad er stress?

Pernille Rasmussen forklarer, hvordan de hos Grow People opfatter stress: Man skal forestille sig det menneskelige sind som en vægtskål med to vægte på. Den ene vægt består af krav til individet, mens den anden vægt består af de ressourcer, individet har til rådighed. Stress hos vedkommende kan opstå, når der kommer for mange krav i forhold til de ressourcer, vedkommende har at byde ind med.

Ifølge Pernille kan kravene både være ydre krav fra ens chef eller familie, men også indre krav, hvor vi selv fylder vægtskålen med alt det, vi føler, vi bør nå. At komme af med stress handler om at skabe balance i sit liv, og det opnår man ved på den ene side at fjerne kravene til en og/eller ved på den anden side at tilføje ressourcer. Det er disse mekanismer, Grow People kan hjælpe den stressramte person med at håndtere og mestre.